Anterior: Cecili Garriga Escribano. Tutor i consultor.   Següent: Carme Bové i Romeu. Consultora i extutora.

Faustino Diéguez Vide. Consultor.

faustino2

Qui ho diria que ja han passat deu anys! Per a mi, que hagin passat així, volant, vol dir que han estat bons i profitosos. Bons perquè he pogut fer, d’una manera diferent, una de les coses que més m’agrada: intentar transmetre uns coneixements de manera entenedora (benaurats materials didàctics!). I profitosos perquè al mateix temps que he donat, també he rebut. He rebut dels alumnes,  sobretot dels alumnes, amb les seves aportacions als debats, les consultes,  les seves “confidències”, que la pròpia virtualitat afavoreix d’alguna manera i que crea una complicitat diferent a la de les classes presencials. I també he rebut, naturalment, de la resta de gent virtual (però ben real!) amb qui he compartit aquests anys a la UOC.

És encoratjador que et demanin què més han de fer per continuar estudiant aspectes lingüístics, que no s’estiguin de criticar algun punt del material docent, que recomanin a altres estudiants la lectura d’un llibre determinat. Al cap i a la fi, és encoratjador veure que estudien…  i que tots aprenem.