Anterior: Lletra, la literatura catalana a Internet   Següent: Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística

La Càtedra de Multilingüisme Linguamón–UOC

imari

Isidor Marí – Director

La Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC és fruit de l’acord subscrit entre la Casa de les Llengües i la Universitat Oberta de Catalunya el mes de novembre de 2006, amb la finalitat de cooperar en la promoció d’un concepte alhora sostenible, equitatiu i funcional de la diversitat lingüística. Es tracta d’una cooperació que s’inscriu en el context de les estratègies de multilingüisme de la Unió Europea, que impulsen com una de les actuacions més destacades la constitució de xarxes de càtedres universitàries dedicades a aquesta temàtica.

Emmarcada en els Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, i més concretament en el programa de filologia, la Càtedra té la funció de promoure activitats de recerca, formació, informació i documentació sobre el multilingüisme com a mitjà de desenvolupament social i econòmic.

Les seves activitats, doncs, promouran la cooperació internacional entre els investigadors i docents d’aquest camp, la reflexió i l’anàlisi interdisciplinària sobre l’evolució de la diversitat lingüística en el context de la mundialització, la creació i difusió de coneixements i propostes que contribueixin a optimitzar els efectes del multilingüisme, i la formació acadèmica en els diversos aspectes del multilingüisme.

Les actuacions inicials de la Càtedra de Multilingüisme se centren en:

  • el desplegament de relacions amb altres càtedres i centres universitaris interessats a constituir una xarxa europea de càtedres de multilingüisme,
  • el disseny d’un màster internacional sobre la gestió de la diversitat lingüística i cultural, pensat sobretot per a filòlegs i professionals de la llengua,
  • la difusió d’estudis i experiències sobre el desenvolupament de la voluntat de comunicar en una llengua segona,
  • l’impuls de projectes d’enginyeria lingüística al servei del multilingüisme,
  • la difusió d’orientacions i estudis sobre multilingüisme, per mitjà de conferències i publicacions.

Integren la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC Isidor Marí i Miquel Strubell, professors del programa de Filologia Catalana dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC.